Ochiq ma'lumotlar

Intro Background

2021 - 2024

Договоры на закупку товаров (работ, услуг)

Yuklash

Финансовый отчет 2022 года

Yuklash

Смета

Yuklash

Шартномаларни рўйхатга олиш китоби

Yuklash

Молиявий шартномалар ҳақидаги маълумотлар

Yuklash

Дебитор ва кредиторлар ҳақидаги маълумотлар

Yuklash

2024 йил январь-июнь ойларидаги ҳаражатлар сметаси тўғрисида маълумот

Yuklash

O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasining 2024-yilning II yarmiga mo‘ljallangan ISH REJASI

Yuklash